apmācība malamutiem

(informācija ņemta no www.malamuterescue.com  un mūsu pašu pieredzes)

Ļoti svarīgi, lai malamuts tiktu apmācīts, izmantojot tieši šai šķirnei piemērotas apmācību metodes. Pareiza apmācību metožu izvēle priekš malamuta var būt dzīvības un nāves jautājums!

Malamuti ir brīnišķīgi suņi, bet attiecībā uz apmācību viņiem ir specifiskas vajadzības. Malamuts ir jāmāca jau no agra kucēna vecuma, citādi viņš var kļūt par agresīvu, nesavaldāmu suni, ar kuru neviens nevarēs sadzīvot.  Ja neviens nespēs sadzīvot ar šādu suni, tad viņš var tikt iemidzināts!

Pirms sākt apmācīt malamutu, ir jāizprot viņa temperaments un tas, kas liek viņa sirdij pukstēt.

Malamuti ir ļoti draudzīgi, viņiem patīk rotaļāties. Viņi ir inteliģenti, neatkarīgi, spītīgi, enerģiski un vēlas dominēt. Malamuti ir bara dzīvnieki. Tikai tad, ja malamuta saimnieks spēj pieņemt visas iepriekš minētās īpašības un ir spējīgs veltīt pietiekamu laiku apmācībai, ir zinošs par piemērotām apmācību metodēm, tad viņš spēs izaudzināt malamutu par tādu suni, ar kuru ir prieks dzīvot kopā.

Malamuti ir bara dzīvnieki, tāpat kā vilki. Viņiem ir ļoti izteikta bara sajūta – hierarhija. Katrā barā ir sava hierarhija, kur katram bara loceklim ir sava vieta. Katram baram ir savs vadonis jeb “alfa”, kuram jābūt stipram, pārliecinātam un pastāvīgam savos lēmumos. Malamutiem ir vēlme dominēt un viņi labprāt ieņemtu līdera lomu jebkurā barā, kurā viņi atrastos.

Lai cilvēks varētu sadzīvot ar malamutu, viņam ir jākļūst par bara vadoni. Jau kopš agra kucēna vecuma malamutam jāmāca, ka viņš ir bara hierarhijas pašā apakšā. Visiem ģimenes locekļiem bara hierarhijā jāatrodas uz augstāka pakāpiena nekā malamuts.

Visas apmācības metodes jāpielieto tikai ar mīlestību, cieņu un noteiktību. Ja apmācībā tiks pielietota agresija, malamuts nepieņems cilvēku kā bara vadoni un kļūs agresīvs. Šai šķirnei ir ļoti izteikta taisnīguma sajūta. Ja malamuts jutīs, ka pret viņu izturas netaisnīgi, viņš nepakļausies.

Malamuta apmācība sastāv no 2 daļām:

  1. Paklausības treniņi, dažādu komandu izpilde, piemēram, “sēdi”, “guli”, “šurp” utml.
  2. Dažādi uzdevumi, kas iemāca malamutam barā būt hierarhijas pašā apakšā.

Malamuta saimniekam kucēns noteikti jāved uz paklausības treniņiem, kur kucēns ne tikai iemācās izpildīt dažādas komandas, bet arī iemācās komunicēt ar citiem suņiem. Socializēšana agrā kucēna vecumā ar suņiem un kaķiem ir ļoti svarīga priekš malamuta. Ja viņš netiks socializēts, tad noteikti būs problēmas, jo viņi ir lieli un ļoti spēcīgi suņi.

Daži vingrinājumi, kas malamutam iemācīs, ka saimnieks ir bara vadonis.

Šīs metodes ir drošas un vislabāk piemērotas kucēnam. Šie vingrinājumi ir jāveic visiem ģimenes locekļiem. Ar šīm metodēm Jūs varēsiet savaldīt savu malamutu, kad viņš būs pieaudzis.

  1. Nogulda kucēnu uz grīdas uz muguras. Tad samīļo, iedod kādu našķi un stāsta, cik viņš ir brīnišķīgs. Kucēns var būt nemierīgs un negulēt šādā pozā, bet viņš ir jānotur, kamēr kaut uz nelielu brīdi atslābinās un pieņem šo stāvokli. Sākumā 1-2 sek., vēlāk 1-2 minūtes. Šādā veidā saimnieks parāda, ka dominē pār kucēnu, bet draudzīgā un kucēnam patīkamā veidā. Pielietojot šo metodi, kucēnam saimnieka dominēšana asociēsies ar pozitīvo. Viņš iemācīsies, ka, ja paklausīs saimniekam, tiks apbalvots ar pozitīvu attieksmi. Šī metode arī palīdzēs iemācīt paklausīt vienkārši tāpēc, ka saimnieku tas darīs laimīgu. Malamuti ir neatkarīgi un nedzīvo, lai izpatiktu saimniekam. Viņi nedzīvo saimniekam, bet kopā ar saimnieku.
  2. Kamēr vēl maziņš, nēsā kucēnu uz rokām kā bērnu un stāsta, cik brīnišķīgs kucēns viņš ir. Malamutam arī šī ir padevīga poza. Šo vingrinājumu gan nebūs iespējams izpildīt ilgi, jo viņi ātri pieņemsies svarā.
  3. Brīdī, kad kucēns sēž, pieejiet no aizmugures un apskaujiet viņu. Izmantojiet visu savu augumu, lai pārklātu kucēna ķermeni. Tajā brīdī paslavējiet kucēnu un iedodiet kādu našķi, lai kucēnam Jūsu dominance asociējas ar pozitīvo. Arī brīdī, kad kucēns stāv, pārliecieties viņam pāri ar visu augumu un samīļojiet viņu, iedodot kādu našķi. Arī šī dominējošā poza asociēsies ar pozitīvo.
  4. Ar roku noglauda kucēna skaustu, tad virza roku starp ausīm, uz purniņu un tad satver purniņu ar roku/rokām uz pāris sekundēm. Protams paslavē kucēnu un iedod našķi, kas kucēnam liks saprast, ka no šīs pozas nav jābaidās un viņš pieņems Jūsu dominanci.
  5. Ēdienreizes ir tie brīži, kad saimniekam iespējams parādīt, ka viņš bara hierarhijā ir augstāks par malamutu. Vilku barā bara vadonis ēd pirmais. Viņš nosaka to, kad ēdīs pārējie bara locekļi. Šo kārtību ir viegli pārnest uz cilvēku/malamutu attiecībām.

Jūsu ēdienreizes nedrīkst būs vienlaicīgi ar malamautu. Nekad nebarojiet viņu tieši pēc Jūsu ēdienreizes vai Jūsu ēdienreizes laikā.  Kad pienākusi kucēna ēdienreize, paņemiet bļodiņu ar ēdienu un lieciet kucēnam apsēsties. Tad nolieciet bļodiņu ar ēdienu zemē, bet ar komandu “Gaidi” vai “Nē”, neļaujiet viņam aiztikt ēdienu. Pēc tam, kad kucēns ir gaidījis, ar komandu “ok” ļaujiet viņam ēst. Sākumā gaidīšana var būt milisekundes, un Jums būs jāpietur kucēns sēdēšanas pozā, bet vēlāk viņš sēdēs un gaidīs, kamēr atļausiet viņam ēst. Galvenais Jums jābūt pastāvīgam savās darbībās. Ja bārā ir likumi, tad tie vienmēr ir jāievēro. Tie jāievēro ne tikai bara vadonim, bet visiem bara locekļiem, arī bērniem.

Nākamais solis ir brīdī, kad kucēns ēd, likt viņam pārtraukt ēšanu un apsēsties. Tad jānoņem ēdiens, jāliek gaidīt un ar komandu “ok” jāatļauj turpināt ēst. Pašā sākumā ēdiens droši vien būs pa visu grīdu, bet pāris nedēļu laikā kucēnam vajadzētu šo uzdevumu apgūt. Šis vingrinājums parādīs, ka barība pieder Jums un Jūs to kontrolējat. Kucēns arī iemācīsies, ka, lai arī kādas dīvainas idejas Jums būtu par to, kad dot vai nedot ēst, viņš vienmēr ēdienu dabūs, ja klausīs Jūsu instrukcijām. Šī uzdevuma mērķis ir parādīt kucēnam, ka Jūs kontrolējat ēdienu, bet to darot tikai maigā un godīgā veidā. Kucēns nekad nedrīkst dabūt Jūsu ēdienu, kas atrodas uz šķīvja Jūsu ēdienreizē!

Ļoti svarīgs ir balss tonis, ar kādu mēs runājam ar suni. Bieži vien cilvēki ar suni runā kā ar mazu bērnu. Tā ir liela kļūda. Ar malamutu ir jārunā kā ar inteliģentu cilvēku – normālā, pārliecinātā balss tonī. Ja viņš ir bijis paklausīgs, un esat apmierināts ar viņa rīcību, balss tonim jābūt priecīgam un pozitīvam. Savukārt, ja neesat ar viņu apmierināts, Jums jālieto atšķirīga, dusmīga balss. Šajā situācijā centieties, lai balss tonis būtu ļoti zems. Ir jābūt ievērojamam kontrastam starp priecīgu un dusmīgu balsi. Atšķirībai jābūt arī starp mīlošu, mierīgu un sarunāšanās balsi.

Arī acu kontakts ir ļoti svarīgs. Acu skatienam jābūt dažādam – no mīloša līdz nāvējošam. Ļoti efektīvs veids ir vienlaikus izmantot gan skatienu, gan balss toni, gan vārdus (komandas). Ja suns ir izdarījis kaut ko ļoti sliktu, skatieties viņam tieši acīs, līdz viņš novērš skatienu no Jums. Nekad nenovērsiet skatienu pirmais, kaut tas prasa visu dienu...

Katru dienu vairākas reizes pāris sekundes māciet malamutam komandu “skaties”. Sakiet viņam komandu “skaties” un norādiet uz savām acīm. Tikko viņš paskatās, apbalvojiet viņu ar kādu našķi un pozitīvām emocijām. Ar laiku palieliniet laiku, cik ilgi malamutam ir jākoncentrējas uz Jums un protams apbalvojiet viņu par to.  Kad suns komandu ir apguvis, neapbalvojiet viņu retāk, ne pēc katras komandas izpildes. Šī komanda Jums ļoti noderēs, jo grūtākais paklausības treniņos ir noturēt malamuta uzmanību.

Nekas labs dzīvē nav par brīvu. Katru reizi, kad malamuts no Jums kaut ko vēlas – kārumu, ēdienu, spēlēties, pastaigu vai apskāvienu, lieciet viņam to nopelnīt. Lieciet viņam izpildīt dažādas komandas, piemēram, “sēdi”, “guli”, “skaties” utml. Šādā veidā arī ikdienā viegli var ieviest paklausības treniņus un tad palīdzēs Jums nostiprināt līdera lomu.

Ļoti noderīgi ir iemācīt komandu “gulēt” ilgu laiku. Sākumā mēģiniet panākt, lai suns guļ 30 sekundes. Brīdī, kad suns guļ, nepievērsiet viņam uzmanību. Varat, piemēram, skatīties TV. Tikko viņš iziet no vietas, nolieciet viņu atpakaļ “gulēt” pozā. Tikko viņš ir mierīgi nogulējis 30 sekundes, sakiet komandu “brīvs” un apbalvojiet viņu par to. Kad viņš veiksmīgi izpilda šo uzdevumu, varat iet tālāk un likt gulēt ilgāku laiku. Centieties šo vingrinājumu veikt reizi 2-3 dienās. Ja suns spēs ilgāku laiku gulēt vienā vietā, tas Jums atvieglos dažādu pasākumu apmeklēšanu kopā ar viņu.

Spēlēšanās kopā ar suni ir jautrs pasākums. Svarīgi ir ievērot to, ka Jūs kontrolējat spēlēšanās laiku ne Jūsu suns. Jūs nosakāt spēles noteikumus un arī uzvarētājs vienmēr esat Jūs. Ir labi, ja Jūs pieņemat suņa uzaicinājumu spēlēties, bet atcerieties atgādināt viņam, ka Jūs esat galvenais, un lieciet nopelnīt savu uzmanību, pirms spēles liekto izpildīt kādu īsu komandu vai triku. Izvairieties no spēlēm, kas saistītas ar pakaļdzīšanos un spēkošanos. To vajadzētu ievērot vismaz tiem, kam ģimenē ir bērni. Šādās spēlēs ir skaidrs uzvarētājs un zaudētājs – bērni vienmēr būs zaudētāji, jo spēka ziņā nav līdzvērtīgi ar malamutu.

Nodrošiniet malamutu ar daudzām drošām rotaļlietām, kas nodrošinās, lai viņam nav garlaicīgi. Ja malamutam būs garlaicīgi, viņš sāks darīt dažādus nedarbus. Ļoti svarīgi ir panākt, lai malamuts nekļūst apmāts ar rotaļlietu un mēģina to sargāt. Jebkuram no ģimenes jebkurā laikā jāspēj to viņam atņemt. Ja viņš sāk spēlēties ar aizliegtām lietām (kurpēm, drēbēm, atkritumiem utt.), tā vietā iedodiet viņam rotaļlietu.

Neļaujiet malamutam lēkt virsū cilvēkiem, izņemot pēc īpašas komandas. Iemāciet viņam sagaidīt cilvēku, piemēram, sēžot.

Krātiņš var būt vērtīgs rīks malamuta apmācībā. Suņiem patīk, ka viņiem ir sava vieta, kura ir droša un kurā neviens viņu netraucē. Krātiņš var būt kā droša vieta, kur sunim atpūsties no bērniem, cilvēkiem un citiem dzīvniekiem, netraucēti pagrauzt savu iemīļotu rotaļlietu vai kaulu.

Malamutu nedrīkst atlaist no pavadas vai atstāt nepieskatītu nenožogotos laukumos, apvidū. Ja viņš ieraudzīs kaķi vai kādi citu mazāku vai lielāku dzīvnieku, viņš nespēs atturēties un aizskries tam pakaļ. Mazus dzīvniekus malamuts var arī nokost. Ar lielākiem var tikt izraisīts kautiņš. Vienmēr jāatceras, ka malamuts ir liels un ļoti spēcīgs suns. Ja malamuts bez saimnieka klīst apkārt, arī viņam var draudēt briesmas – auto satiksme, aizkaitināti (un ne bez iemesla...) kaimiņi un dzīvnieki, kuri ir spēcīgāki par malamutu.

Divas vērtīgākās dāvanas, ko Jūs varat dot savam malamutam, ir drošs, nožogots laukums un gara pavada. Nožogota teritorija nodrošinās drošību gan Jums, gan malamutam. Gara pavada viņam nodrošinās lielāku brīvību, kad iesiet ar viņu pastaigā, vienlaicīgi ārkārtas situācijās saglabājot kontroli pār suni. 

Vēl viena svarīga lieta, kas ir jāapsver pirms ņemt malamutu, ir bērni. Lielākā daļa malamutu mīl bērnus, tomēr viņi nav suņi, kas vislabāk piemēroti bērniem. Bērni nespēj tikt galā ar malamutu tādēļ, ka nevar pozicionēt sevi kā līderi un viņi nav pietiekami spēcīgi, lai savaldītu tik spēcīgu suni kāds ir malamuts. Ja ģimenē ir bērni, ļoti svarīgi, ka arī viņi piedalās malamuta apmācībā (protams tikai pieaugušo uzraudzībā),, lai malamuts saprastu, ka bara hierarhijā viņš atrodas zemāk par bērnu. Treniņi kopā ar bērnu jāsāk jau tad, kad malamuts vēl ir kucēns. Galvenais bērnam ir jāveic tikai tādi vingrinājumi, ar kuriem viņš tiek galā. Ļoti svarīgi ir ievērot to, ka, ja suns ir apguvis kādu komandu, bērns apbalvojumu viņam dod retāk, ne pēc katras komandas izpildes. Tas malamutam liks saprast, ka bērns kontrolē apbalvojumu (našķi, ēdienu, rotaļlietu utt.) un necentīsies, piemēram, našķi bērnam atņemt pēc vienas komandas izpildes tikai tāpēc, ka viņam tas pienākas. Mazus bērnus nekad nedrīkst atstāt kopā ar kucēnu vai lielu suni bez uzraudzības! Gan suns, gan bērns ir jāmāca, kā viņiem jāizturas vienam pret otru!

Visiem suņiem pienāk pusaudžu vecums. Malamutiem tas pienāk vecumā no 8 mēnešiem līdz 2 gadiem. Pēkšņi Jūsu paklausīgais kucēns sāks darīt to, ko viņš vēlas un pārbaudīs Jūs. Brīžiem šķitīs, ka viņš ir aizmirsis visas komandas, ko bijā iemācījis paklausības treniņos. Šāda uzvedība ir normāla. Šajā periodā parādīsies īstais suņa temperaments. Ja agrā kucēna vecumā ir ielikti labi pamati apmācībā, Jūs veiksmīgi pārvarēsiet šo periodu. Galvenais esat gatavi šim pārbaudījumam – esat pārliecināti, nelokāmi, pastāvīgi savās darbībās visos gadījumos, kad malamuts vēlēsies Jūs pārbaudīt.  Nepaies ilgs laiks līdz pusaudzis sapratīs, ka barā joprojām ir spēkā iepriekš noteiktie likumi un izaugs par laimīgu, pārliecinātu suni ar labām manierēm.  

Malamutie ir sena reputācija kā agresīviem suņiem pret citiem dzīvniekiem. Tas ir tādēļ, ka viņiem ir iedzimta vēlme dominēt. Daudzi malamuti, it īpaši tie, kas kucēna vecumā maz socializēti ar citiem suņiem, ar katru satikto suni vēlas noskaidrot attiecības hierarhijā. Ja svešais suns ir padevīgs, tad nevajadzētu būt problēmām. Ja svešais suns izaicina malamutu vai nepieņem viņa dominanci, konflikts kautiņa veidā noteikti būs. No visiem malamutie tikai daži nepieņems cita suņa izaicinājumu. Tāpēc pirms iegādājaties malamutu, pārliecinieties, kāds temperaments ir viņa vecākiem. Atbildīgs audzētājs arī palīdzēs Jums piemeklēt kucēnu ar Jums piemērotāko temperamentu.

Pareiza un laicīga malamuta socializēšana ar citiem suņiem, kaķiem un citiem dzīvniekiem palīdzēs Jums izvairīties no daudzām problēmām. Malamutua kucēns agrā vecumā jāpiepazīstina ar draugiem, kaimiņiem, kaimiņos dzīvojošiem suņiem, lai starp viņiem izveidotos draudzīgas attiecības vai vismaz abpusēja iecietība vienam pret otru. Noteikti jāapmeklē paklausības treniņi kopā ar citiem suņiem. Viens no spēcīgākiem rīkiem, kas palīdzēs izvairīties no sadursmēm ar citiem suņiem, ir tas, ka malamuts Jūs akceptē kā bara līderi. Satiekot svešu suni, viņam būs mazāka vēlme parādīt savu dominanci, jo Jūs kā bara līderis kontrolējat situāciju.

Lai Jūs būtu veiksmīgs attiecībās ar malamutu, izvēlaties viņa temperamentam un fiziskajām spējām piemērotākās aktivitātes. Jebkādas aktivitātes, kurās ir iesaistīta vilkšana (braukšana ar kamanām, smaguma vilkšana, slēpošana), pastaigas, skriešana, braukšana ar velo, adžility būs laba izvēle. Dažiem malamutiem patīk peldēt. Bet ne visi malamuti mīl ūdeni. Ziemā viņi labprāt baudīs dažādus ziemas sporta viedus. Karstā vasarā labprātāk gulšņās kādā vēsā vietā.